Museum-agenda.nl is een product van content-designer.nl
Onze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord.
museum-agenda
Advertentie
Museums in Friesland
Museums Friesland
Tentoonstellingen per maand
Advertentie
Museum-agenda op Twitter
Natuurmuseum Fryslân Leeuwarden Het natuurmuseum is een kindvriendelijk museum waar je de natuur kunt zien, horen, ruiken en voelen. Drie verdiepingen met interactieve exposities. Er is een overdekte binnenplaats met o.a. een voogdenkamer uit 1675. Eind 2016 werd voor de schooljeugd ‘Darwin’s Zolder’ geopend. In deze expositie wordt de evolutietheorie nader uitgelegd. Ook interessant voor de overige bezoekers. Vanaf september 2018 wordt de Onderwatersafari geopend. Een educatieve ‘ride’ waarbij je onder de waterspiegel duikt en toch droge voeten houdt, aldus de website.
Welkom op onze website over museums. Wij publiceren elke maand een overzicht van de nieuwste tentoonstellingen in de Nederlandse musea. Handig als u in snel wilt zien welke exposities worden geopend in een bepaalde periode. U kunt ons volgen op Facebook. JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
Fries museum Leeuwarden Groot museum in het centrum van Leeuwarden. De collectie bestaat o.a. uit werk van de schilder Alma-Tadema, persoonlijke eigendommen van Mata Hari en het zwaard van Grutte Pier. Het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het Fries Museum. Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlogsjaren 1940 - 1945 op het platteland in Friesland beleefden. Er worden elk jaar meerdere tijdelijke exposities georganiseerd.
Welkom in Friesland, de provincie van het Fries
museum en het Kazemattenmuseum. Op deze
pagina van museum-agenda een overzicht van
de musea in Friesland.
Allingawierf
Openluchtmuseum Aldfaers
Appelscha
Culinair Historisch Kookmuseum
Beers
Bezoekerscentrum Uniastate Bears
Burgum
Streekmuseum Volkssterrenwacht
Birdaard
Ruurd Wiersma museum
Bolsward
It Gysbert Japicxhus
Titus Brandsma museum
Us Heit
Buren
Swartwoude
Dokkum
Museum Dokkum
Drachten
Museum Drachten
Eernewoude
Museum De Stripe
Fries Landbouw museum
Franeker
Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Museum Martena
Gorredijk
Museum Opsterland
Grou
Mineralogisch Museum
Harlingen
Gemeentemuseum het Hannemahuis
Heerenveen
Museum Belvédère
Museum Heerenveen
Hindeloopen
Eerste Friese Schaatsmuseum
Museum Hindeloopen
Hollum
Abraham Fock
Sorgdrager
IJlst
Museum Nooitgedagt IJlst
Jelsum
Dekemastate
Joure
Museum Joure
Kornwerderzand
Kazemattenmuseum
Leeuwarden
Fries Museum/ Verzetsmuseum Friesland
Natuurmuseum Fryslân
Pier Pander Museum
Princessehof (keramiekmuseum)
Tresoar
Lemmer
Duikmuseum Lemmer
Moddergat
Museum 't Fiskerhúske
Molkwerum
Elvis Presley Museum
Nijbeets
It Damshûs
Oldeboorn
Oudheidkamer Uldrik Bottema
Schiermonnikoog
Schelpenmuseum Paal 14
Sloten
Museum Sloten Stedhûs Sleat
Sneek
Fries Scheepvaart museum
Nationaal Modelspoor Museum
StavorenPonthuus Toankamer
Tacozijl
Ir. D.F. Wouda-gemaal
Tijnje
1e Nederlandse Opel Museum
Vlieland
De Noordwester
Museum Tromp's Huys
West-Terschelling
Museum 't Behouden Huys
Visserijmuseum Aike van Stien
Wolvega
Museum 't Kiekhuus
Oudheidkamer Weststellingwerf
Wommels
De striid tsjin it wetter
Workum
Jopie Huisman Museum
Koeienmuseum
Museum Kerkelijke Kunst
Museum Warkums Erfskip
Scheermuseum
Museum Dr8888 Drachten Het museum in het centrum van Drachten is gevestigd in een deel van een voormalig Franciscaner klooster. De tijdelijke tentoonstellingen richten zich op de beeldende kunst van de 20e eeuw van kunstenaars die verbonden zijn of waren aan Friesland. De vaste collectie bestaat uit werk van kunstenaars als Pier Pander, Sjoerd de Roos, Anne Feddema, Kurt Schwitters en Theo van Doesburg. Museum Martena Franeker Het museum is gevestigd in een stadskasteel uit 1506. De vaste tentoonstellingen gaan over de Universiteit van Franeker en over de eerste vrouwelijke studente, de 17de-eeuwse Anna Maria van Schurman. De tijdelijke exposities richten zich op de hedendaagse Friese kunst en geschiedenis. Bezoek ook de schilderijenzaal en de porseleinzaal. Bijzonder is de xylotheek, een houtverzameling van verschillende soorten bomen.
Fries Scheepvaartmuseum Sneek Het museum vertelt de geschiedenis van de stad Sneek en de scheepvaart in de provincie Friesland. De vaste collectie is verdeeld over een aantal verdiepingen. Er wordt aandacht besteed aan de scheepvaart en de pleziervaart. De stad Sneek wordt uitgebreid besproken, er zijn stijlkamers uit de 18de en 19de eeuw en er is een zaal met producten van de Sneker Zilversmeden. Er worden ook regelmatig tijdelijke exposities georganiseerd. It Damshûs Nijbeets Het openluchtmuseum laat de bezoeker zien wat de werkzaamheden waren tijdens de turfwinning in de jaren 1863 – 1920. Ook wordt er aandacht besteed aan de omstandigheden waaronder de turfgravers leefden en werkten. Op een terrein van twee hectare zijn verschillende gebouwen te zien, zoals een kerkje en veenarbeidershuisjes. Ook zijn er vier landschapselementen aangelegd: moeras, verveningslandschap, petgatenlandschap en agrarische polder. Verder is er een bezoekerscentrum.
Museum-agenda.nl
Onze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord.
Exposities
Museums in Friesland
Advertentie
Museums in Friesland
Fries museum Leeuwarden Groot museum in het centrum van Leeuwarden. De collectie bestaat o.a. uit werk van de schilder Alma- Tadema, persoonlijke eigendommen van Mata Hari en het zwaard van Grutte Pier. Het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het Fries Museum. Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlogsjaren 1940 - 1945 op het platteland in Friesland beleefden. Er worden elk jaar meerdere tijdelijke exposities georganiseerd.
Natuurmuseum Fryslân Leeuwarden Het natuurmuseum is een kindvriendelijk museum waar je de natuur kunt zien, horen, ruiken en voelen. Drie verdiepingen met interactieve exposities. Er is een overdekte binnenplaats met o.a. een voogdenkamer uit 1675. Eind 2016 werd voor de schooljeugd ‘Darwin’s Zolder’ geopend. In deze expositie wordt de evolutietheorie nader uitgelegd. Ook interessant voor de overige bezoekers. Vanaf september 2018 wordt de Onderwatersafari geopend. Een educatieve ‘ride’ waarbij je onder de waterspiegel duikt en toch droge voeten houdt, aldus de website.
Welkom in Friesland, de provincie van het Fries
museum en het Kazemattenmuseum. Op deze
pagina van museum-agenda een overzicht van
de musea in Friesland.
Allingawierf
Openluchtmuseum Aldfaers
Appelscha
Culinair Historisch Kookmuseum
Beers
Bezoekerscentrum Uniastate Bears
Burgum
Streekmuseum Volkssterrenwacht
Birdaard
Ruurd Wiersma museum
Bolsward
It Gysbert Japicxhus
Titus Brandsma museum
Us Heit
Buren
Swartwoude
Dokkum
Museum Dokkum
Drachten
Museum Drachten
Eernewoude
Museum De Stripe
Fries Landbouw museum
Franeker
Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Museum Martena
Gorredijk
Museum Opsterland
Grou
Mineralogisch Museum
Harlingen
Gemeentemuseum het Hannemahuis
Heerenveen
Museum Belvédère
Museum Heerenveen
Hindeloopen
Eerste Friese Schaatsmuseum
Museum Hindeloopen
Hollum
Abraham Fock
Sorgdrager
IJlst
Museum Nooitgedagt IJlst
Jelsum
Dekemastate
Joure
Museum Joure
Kornwerderzand
Kazemattenmuseum
Leeuwarden
Fries Museum/ Verzetsmuseum Friesland
Natuurmuseum Fryslân
Pier Pander Museum
Princessehof (keramiekmuseum)
Tresoar
Lemmer
Duikmuseum Lemmer
Moddergat
Museum 't Fiskerhúske
Molkwerum
Elvis Presley Museum
Nijbeets
It Damshûs
Oldeboorn
Oudheidkamer Uldrik Bottema
Schiermonnikoog
Schelpenmuseum Paal 14
Sloten
Museum Sloten Stedhûs Sleat
Sneek
Fries Scheepvaart museum
Nationaal Modelspoor Museum
StavorenPonthuus Toankamer
Tacozijl
Ir. D.F. Wouda-gemaal
Tijnje
1e Nederlandse Opel Museum
Vlieland
De Noordwester
Museum Tromp's Huys
West-Terschelling
Museum 't Behouden Huys
Visserijmuseum Aike van Stien
Wolvega
Museum 't Kiekhuus
Oudheidkamer Weststellingwerf
Wommels
De striid tsjin it wetter
Workum
Jopie Huisman Museum
Koeienmuseum
Museum Kerkelijke Kunst
Museum Warkums Erfskip
Scheermuseum
Fries Scheepvaartmuseum Sneek Het museum vertelt de geschiedenis van de stad Sneek en de scheepvaart in de provincie Friesland. De vaste collectie is verdeeld over een aantal verdiepingen. Er wordt aandacht besteed aan de scheepvaart en de pleziervaart. De stad Sneek wordt uitgebreid besproken, er zijn stijlkamers uit de 18de en 19de eeuw en er is een zaal met producten van de Sneker Zilversmeden. Er worden ook regelmatig tijdelijke exposities georganiseerd. It Damshûs Nijbeets Het openluchtmuseum laat de bezoeker zien wat de werkzaamheden waren tijdens de turfwinning in de jaren 1863 – 1920. Ook wordt er aandacht besteed aan de omstandigheden waaronder de turfgravers leefden en werkten. Op een terrein van twee hectare zijn verschillende gebouwen te zien, zoals een kerkje en veenarbeidershuisjes. Ook zijn er vier landschapselementen aangelegd: moeras, verveningslandschap, petgatenlandschap en agrarische polder. Verder is er een bezoekerscentrum.
Museum Dr8888 Drachten Het museum in het centrum van Drachten is gevestigd in een deel van een voormalig Franciscaner klooster. De tijdelijke tentoonstellingen richten zich op de beeldende kunst van de 20e eeuw van kunstenaars die verbonden zijn of waren aan Friesland. De vaste collectie bestaat uit werk van kunstenaars als Pier Pander, Sjoerd de Roos, Anne Feddema, Kurt Schwitters en Theo van Doesburg. Museum Martena Franeker Het museum is gevestigd in een stadskasteel uit 1506. De vaste tentoonstellingen gaan over de Universiteit van Franeker en over de eerste vrouwelijke studente, de 17de-eeuwse Anna Maria van Schurman. De tijdelijke exposities richten zich op de hedendaagse Friese kunst en geschiedenis. Bezoek ook de schilderijenzaal en de porseleinzaal. Bijzonder is de xylotheek, een houtverzameling van verschillende soorten bomen.

Museum-agenda.nl